ICIPE 1A

1. Proiectare structuri construcţii de orice tip pentru obiective care necesită o rapidă punere Ón funcţiune.

2. Verificare proiecte cu verificatori atestaţi M.L.P.A.T.

3. Expertize tehnice pentru proiecte si construcţii existente cu experţi tehnici atestaţi M.L.P.A.T.

4. Consultanţă Ón domeniul proiectării şi execuţiei construcţiilor civile şi industriale.

Weather Forecast | Weather Maps | Weather Radar | Hurricane Center